Birçok alanda olduğu gibi UX alanında da farklı amaçlarla birden fazla araç kullanılmaktadır. Araç yoğunluğunu azaltıp tek bir yerden yönetebilmek, sekmeler ve uygulamalar arasında kaybolduğunu düşünen birçok insanın hayali diyebiliriz. Airtable, Jotform Table, Clickup ve Smartsheet gibi Akıllı Tablo uygulamaları, bu konuda oldukça işlevsel çözümler sunmaktadır. Bu yazıda, UX süreçlerinde Airtable’dan faydalanılabilecek noktalar ve hangi şablonlardan ilham alınabileceğine dair bir içeriğe ulaşacaksınız.

Bu yazı Userspots’un UX ve Tasarım alanından kişiler için oluşturduğu komünitesi Space Club için hazırlanmıştır. “Tool of the Week” kapsamında 10–23 Aralık 2020 tarihleri arasında Airtable hakkında yapılacak diğer paylaşımları kaçırmamak için Space Club’a buradan siz de katılabilirsiniz.


Kullanıcı araştırmalarının temel amacı, kullanıcılarınızı anlayıp hizmetinizin sürekliliğini korumak ve hizmetinizi geliştirmektir. Pandemi sürecinde kullanıcıların pek çok davranış ve tutumunda değişiklikler oluşmuş ve pandemi sonrası süreçte de bu durumun etkilerinin devam etmesi muhtemel görülmektedir. Sosyal izolasyona önem vermemiz sebebiyle kullanıcıları anlamak ve hızlı harekete geçebilmek için çözüm yolu olarak anket yöntemi düşünülebiliyor, ancak bu yöntem bir kullanıcıyı anlamak için yeterli olmayabilir. Peki uzaktan kullanıcı görüşmelerini sürdürmek mümkün mü?

Bu sorunun kısa cevabı, tabii ki evet… Peki nasıl, hangi durumlarda tercih etmeliyiz, ne gibi avantajları ve dezavantajları olabilir, nelere dikkat etmeliyiz gibi konulara uzun cevap olarak bu yazı içerisinde değineceğim.

Kullanıcı…


Mobil uygulama ve sosyal medya kullanımı için harcanan zaman yaş fark etmeksizin gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla etkileşim sıklığı, kişilerle yüz yüze iletişim kurmayarak uygulamalar üzerinden iletişim kurmanın artışı ve benzeri süreçler kullanıcılarda bağımlılığa sebep olabilmektedir. İnsanlarda görülen bu bağımlılığın başlıca sebeplerinden biri, dijital ürünlerin kullanıcıyı bağımlı edici bir deneyim sunmasıdır. Peki kullanıcıyı bağımlı edici ürünlerin tasarlanması etik midir?

Bu yazı Kadir Has Üniversitesi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans öğrencileri Gizem Tekşahin ve Aziz Gürkan Tan tarafından yazılmıştır.

Bağımlılık, genel tanımıyla insanın gereksinimlerini giderme veya tatmin olmak amacıyla, duygusal ve kişilik yapısı gereği çeşitli maddelere olan…

Aziz Gürkan Tan

User Researcher @ethnogram & @userspots | #psychology #uxresearch #servicedesign

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store